Νικόλας Σταυρίδης
Create Your Own Future
51469
post-template-default,single,single-post,postid-51469,single-format-standard,eltd-core-1.1.3,borderland-theme-ver-2.2,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,side_menu_slide_with_content,width_470, vertical_menu_with_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Καθήκοντα και ήθος ενός Κοινοτάρχη

Ο κοινοτάρχης θεωρείτε βασικός πυλώνας συντονισμού και στήριξης αναγκών των κατοίκων κάθε ενορίας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα είδος λειτουργήματος ο οποίος έχει ως απώτερο σκοπό την συνεχή επικοινωνία με τους κατοίκους, παρέχοντας άμεση ανταπόκριση σε προοπτικές βελτίωσης αλλά και επίλυσης θεμάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή.

Η επικοινωνία με τον κόσμο επιτρέπει στον κοινοτάρχη να είναι παραγωγικός, η εξυπηρέτηση πρέπει να αντιμετωπίζεται με πάθος για βοήθεια. Ένα από τα κύρια συστατικά συντονισμού είναι η οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων με διάφορα θέματα δραστηριοτήτων και ενημέρωσης.

Δυστυχώς η Αγία Φύλα αντιμετωπίζει θέματα , ειδικά στην προσέλκυση νέου αίματος. Καλό θα ήταν να εφαρμοστεί μια επαναπροσέγγιση στρατηγικής που να φέρει τον κόσμο πιο κοντά.
Εμείς σαν νέοι το επιθυμούμε και θα προσπαθήσουμε με κάθε προσπάθεια να το εφαρμόσουμε, καθώς μόνο θετικά είναι τα αποτελέσματα σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες. Δεν βλέπουμε δυναμισμό και ενδιαφέρον για την περιοχή μας, γεγονός που μας στεναχωράει.

Το κύμα της ρουτίνας και συγκυριών δεν μας καλύπτει. Η νεολαία της Αγίας Φύλας επιζητεί αλλαγές. Δεν μπορεί να συνεχίσει μια νωχελική πορεία επικοινωνίας και συνάμα μη βελτίωσης των αναγκών των κατοίκων.

Ακολουθούν οι αρμοδιότητες ενός κοινοτάρχη βάση νομικού πλαισίου καθώς και η πηγή πληροφοριών.

Ο περί Κοινοτήτων Νόμος του 1999 (86 (Ι)/1999) περιλαμβάνει τις ακόλουθές αρμοδιότητες οι οποίες πρέπει να εκτελούνται με απόλυτη σύνεση.

1) Να είναι αρμόδιος εκτελεστικής αρχής του Συμβουλίου του οποίου υπάγεται.

2) Να είναι σε θέση να εκπροσωπήσει το Συμβούλιο σε όλα τα επίπεδα, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων και των άλλων αρχών της Δημοκρατίας.

3) Υπεύθυνος κατάρτισης ημερήσιας διάταξης και σαφώς να οργανώνει τις συνεδρίες του Συμβουλίου στις οποίες προεδρεύει.

4) Εκτελεστικό στέλεχος στις αποφάσεις του Συμβουλίου

5) Υπεύθυνός για υπογραφές ή εξουσιοδοτεί το γραμματέα για θέματά άδειας που χορηγείται με βάση τις πρόνοιές του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών του Συμβουλίου.

6) Να επιβλέπει και να τηρεί τον νόμο και την τάξη στην κοινότητα.

7) Να συνεργάζεται το με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό για κάθε σοβαρό αδίκημα ή ατύχημα που συμβαίνει στην κοινότητα του

😎 Διαρκείς ενημέρωση για την κοινότητα, τις προκηρύξεις και τα άλλα επίσημα έγγραφα που τυχόν αποστέλλονται σε αυτόν από τον έπαρχο ή από άλλη αρχή της Δημοκρατίας.

9) Διατήρηση σφραγίδας ως κοινοτάρχης την οποία τοποθετεί σε όλα τα πιστοποιητικά και τα έγγραφα τα οποία απαιτείται να σφραγίζονται από αυτόν.

10) Εκτελεί καθήκοντα που επιβάλλονται από τον περί Καταχωρήσεως Γεννήσεων και Θανάτων Νόμο.

11) Βοήθεια στο Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό ή Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτών, σε σχέση με την ανάρτηση αγγελιών , αποφάσεων, γνωστοποιήσεων ή άλλων ειδοποιήσεων , οι οποίες , σύμφωνα , με τις διατάξεις οποωνδήποτε νόμων επιβάλλεται να αναρτηθούν από αυτούς σε συγκεκριμένο Δήμο, ενορία ή κοινότητα,

12) Παροχή πιστοποιητικού για κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία , σαφώς όταν δεν υπάρχει εμπόδιο που να δικαιολογεί την άρνηση παροχής τέτοιου πιστοποιητικού.

13) Εκτελεί όλα τα καθήκοντα ή τις εξουσίες που ανατίθεται ή επιβάλλονται σε αυτόν από τον παρόντα Νόμο ή από κανονισμό που εκδίδεται δυνάμει του Νόμου αυτού ή οπουδήποτε άλλο νόμο.